บุหรี่-ไฟฟ้า

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีบทบาทในทุกด้านของชีวิตเรา, บุหรี่-ไฟฟ้า กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง, ทั้งเป็นที่ชื่นชมและวิจารณ์ เมื่อเราพิจารณาที่รากฐาน, บุหรี่-ไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมโดยไม่มีควันและกลิ่น เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนน้ำยาซึ่งมีนิโคตินให้เป็นไอที่ผู้ใช้สามารถสูบเข้าไป

หลายคนมองว่า บุหรี่-ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลดการสูบบุหรี่ดั้งเดิม หรือต้องการหยุดการสูบอย่างสมบูรณ์ หนึ่งในประโยชน์ที่เด่นชัดคือไม่มีกลิ่นและควัน, ทำให้สามารถสูบได้ในพื้นที่ที่จำกัดเขตการสูบบุหรี่โดยไม่รบกวนผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม, บุหรี่-ไฟฟ้าก็ยังมีข้อกังวลเรื่องสุขภาพ หนึ่งในความกังวลที่สำคัญคือสารเคมีและนิโคตินที่อาจปล่อยออกมาขณะสูบ นิโคตินเป็นสารที่เสพติด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ดั้งเดิมในวัยรุ่น นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยที่แสดงว่าบุหรี่-ไฟฟ้าอาจมีสารเคมีอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากบุหรี่-ไฟฟ้า, ผู้บริโภคควรต้องรู้จักวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง, และทราบถึงข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย การค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและคนที่คุณรัก

ในการที่บุหรี่-ไฟฟ้ามีความนิยมแพร่หลาย, ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับบุหรี่ดั้งเดิมซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน ประโยชน์หลักของบุหรี่-ไฟฟ้าคือการช่วยในการลดการสูบบุหรี่ดั้งเดิม ที่รู้ว่าเป็นต้นเหตุของโรคหลายๆ ชนิด

แต่อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยของบุหรี่-ไฟฟ้ายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะไม่มีควันยาเส้นแต่ก็ยังมีสารเคมีบางประเภทที่สามารถก่อให้เกิดอันตราย เช่น พรอพิลีนไกลคอล และสารเคมีอื่น ๆ ที่อาจพบในน้ำยาบุหรี่-ไฟฟ้า

นอกเหนือจากนี้ นิโคตินเป็นสารที่สามารถทำให้เกิดการเสพติด การบริโภคนิโคตินในปริมาณมากโดยบุหรี่-ไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียง ทำให้เกิดความกังวลว่าวัยรุ่นอาจเริ่มต้นการสูบบุหรี่ดั้งเดิมหลังจากที่เริ่มสูบบุหรี่-ไฟฟ้า

ทว่า, สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องของการลดหรือเลิกสูบบุหรี่ บุหรี่-ไฟฟ้าอาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ควรทราบว่ามันไม่ได้ปลอดภัย 100% การปรึกษากับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการเลือกใช้บุหรี่-ไฟฟ้าเพื่อเป้าหมายที่ต้องการ

บุหรี่-ไฟฟ้าหรือ e-cigarettes ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยุคสมัยนี้ และมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณา:

 1. ประโยชน์ของบุหรี่-ไฟฟ้า:
  • ช่วยลดการสูบบุหรี่ดั้งเดิม: หลายคนใช้บุหรี่-ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือช่วยลดหรือหยุดสูบบุหรี่ดั้งเดิม.
  • ไม่มีควันและกลิ่น: สามารถสูบในพื้นที่ปิดโดยไม่รบกวนผู้อื่น.
  • ควบคุมการบริโภคนิโคติน: ผู้ใช้สามารถปรับปริมาณนิโคตินตามต้องการ.
 2. ข้อกังวลเรื่องสุขภาพ:
  • สารเคมีในน้ำยา: บางสารเคมีอาจเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ.
  • ความเสี่ยงจากนิโคติน: นิโคตินสามารถทำให้เกิดการเสพติดและมีผลกระทบต่อร่างกาย.
  • วัยรุ่นและบุหรี่-ไฟฟ้า: มีความกังวลว่าวัยรุ่นอาจเริ่มสูบบุหรี่ดั้งเดิมหลังจากสูบบุหรี่-ไฟฟ้า.
 3. ความรับรู้ของสังคม:
  • มีทั้งการสนับสนุนและวิจารณ์: บุหรี่-ไฟฟ้าเป็นหัวข้อที่ก่อให้เกิดการอภิปราย.
  • ความรับผิดชอบของผู้ผลิต: ให้ข้อมูลครบถ้วนและปลอดภัยในการใช้งาน.
 4. การมองหาอนาคต:
  • บุหรี่-ไฟฟ้าในฐานะเครื่องมือสุขภาพหรือแค่แฟชัน: ต้องมีการวิจัยและพิจารณาอย่างละเอียด.
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี: เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุหรี่-ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น.

การตัดสินใจใช้บุหรี่-ไฟฟ้าควรพิจารณาจากข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และในกรณีที่ต้องการลดหรือเลิกสูบบุหรี่ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการเลิกสูบที่เหมาะสม

แต่พร้อมกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้า ยังมีข้อควรระวังและความปลอดภัยที่ควรให้ความสำคัญ เช่น:

 1. สารเคมีในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า: หลายแบรนด์ของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพหากใช้ในปริมาณมากหรือเป็นระยะยาว
 2. การเก็บรักษา: ควรเก็บน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในที่ที่เด็กหรือสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากอาจเป็นพิษหากกินเข้าไป
 3. คุณภาพของผลิตภัณฑ์: ไม่ทุกแบรนด์ของบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมือนกัน ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลและรีวิวจากผู้ใช้ก่อนการซื้อ
 4. เอาไว้ในสถานที่เย็นและแห้ง: เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้ยาวนาน
 5. เลิกบุหรี่ด้วยแรงจูงใจที่แท้จริง: ถึงแม้บุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นทางเลือกในการเลิกบุหรี่ แต่ผู้ที่ต้องการเลิกสูบควรมีแรงจูงใจและความพร้อมจากในใจเอง

เป็นต้น ดังนั้น ในการเลือกใช้บุหรี่ไฟฟ้าควรมีความรู้และความเข้าใจในข้อดีและข้อเสียของมัน และควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและปลอดภัยต่อสุขภาพ

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ได้กลายเป็นเรื่องฮิตและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระยะเวลาสั้น มันไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกในการสูบบุหรี่เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมยุคใหม่ ที่หลายคนเลือกเพื่อแสดงตัวตนและสไตล์ของตนเอง แต่ทุกปรากฏการณ์มักมีด้านปีศาจซ่อนอยู่

หลายการวิจัยและรายงานในสื่อมวลชนได้ชี้แจงถึงความเสี่ยงของบุหรี่ไฟฟ้า หลายคนอาจมีความคิดว่ามันปลอดภัยมากกว่าบุหรี่ทั่วไป แต่ในความเป็นจริง บุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงแก่สุขภาพเช่นกัน และการที่ตลาดบุหรี่ไฟฟ้ายังเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้การวิจัยและการพัฒนาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ผู้บริโภคต้องตามติดและปรับตัวตามสถานการณ์ เพื่อที่จะใช้สินค้าให้เป็นประโยชน์สูงสุด คือ การเลิกสูบบุหรี่ทั่วไปและยังสามารถสนุกกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

นอกจากนั้น, บุหรี่ไฟฟ้ายังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการกำจัดขยะ เป็นต้น การตัดสินใจในการเลือกใช้บุหรี่ไฟฟ้าควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากมันยังคงมีความเสี่ยง และผู้ใช้ควรมีความรู้และความเข้าใจในผลกระทบต่าง ๆ เพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า pod แบบน้ำยาซอลนิค (Salt Nic) คืออะไร?

น้ำยาซอลนิค (Salt Nic) คือน้ำยาที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบ pod ที่ผสมนิโคตินแบบเกลือ (Nicotine Salt) กับกรด benzoic acid เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของนิโคตินและลดความรู้สึกของ Throat Hit (การรู้สึกแสบคอ) ที่เกิดขึ้นเมื่อสูบน้ำยาซอลนิค นิโคตินแบบเกลือที่ใช้ในน้ำยาซอลนิคมีความเข้มข้นสูงกว่านิโคตินแบบฟรีเบส (Freebase Nicotine) ซึ่งเป็นนิโคตินที่ไม่ผสมกรด การผสมนิโคตินแบบเกลือและกรด benzoic acid ทำให้นิโคตินดูดซึมได้รวดเร็วและเกิดความพอใจในการสูบมากขึ้น น้ำยาซอลนิคยังให้ฟิลสูบที่นุ่มละมุน ไม่แทงคอ ทำให้สามารถลดความอยากสูบบุหรี่และสัมผัสนิโคตินที่เข้มข้นมากขึ้น น้ำยาซอลนิคเป็นที่นิยมในวงการบุหรี่ไฟฟ้าและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ น้ำยา บุหรี่-ไฟฟ้า pod แบบซอลนิค?

การเลือกใช้น้ำยาซอลนิคมีข้อดีมากมายที่ควรพิจารณา

1. ลดความอยากสูบบุหรี่: น้ำยาซอลนิคมีความเข้มข้นของนิโคตินสูงกว่านิโคตินแบบฟรีเบส ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้สึกว่าได้รับนิโคตินที่เพียงพอแล้วและลดความอยากสูบบุหรี่ได้ดีกว่า

2. ลดความรู้สึกแสบคอ: น้ำยาซอลนิคมีกรด benzoic acid ช่วยลดความรู้สึกของ Throat Hit (การรู้สึกแสบคอ) เมื่อสูบ ทำให้การสูบน้ำยาซอลนิคเนียนละมุนและไม่แทงคอ

3. ประหยัดน้ำยาและกำลังไฟ: น้ำยาซอลนิคมีความเข้มข้นของนิโคตินที่มากกว่า ทำให้สามารถรับความพอใจจากการสูบนิโคตินมากขึ้นและใช้น้ำยาน้อยลง นอกจากนี้ยังสามารถลดการใช้กำลังไฟของเครื่อง POD (บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นพกพา) ได้เช่นกัน

4. ควบคุมความอยากสูบได้ดี: น้ำยาซอลนิคช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมความอยากสูบบุหรี่ได้ดีกว่า นั่นหมายความว่าคุณสามารถสูบนิโคตินเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและรับรู้สึกพอใจกับปริมาณนิโคตินที่ได้รับ

น้ํายา บุหรี่-ไฟฟ้า pod นิโคตินแบบเกลือ (Freebase Nicotine) เป็นอย่างไร?

นิโคตินแบบเกลือ (Freebase Nicotine) เป็นนิโคตินที่ไม่มีการผสมกรด ทำให้ความเข้มข้นของนิโคตินในน้ำยาต่ำกว่านิโคตินแบบซอลนิค นิโคตินแบบเกลือที่ใช้ในน้ำยาซอลนิคมีความเข้มข้นต่ำ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานต้องสูบบุหรี่บ่อยขึ้น

ความแตกต่างระหว่างนิโคตินแบบเกลือกับนิโคตินแบบซอลนิค ?

1. ความเข้มข้นของนิโคติน: น้ำยาซอลนิคมีนิโคตินที่มีความเข้มข้นสูงกว่านิโคตินแบบเกลือ ซึ่งทำให้สามารถรับรู้สึกพอใจและควบคุมความอยากสูบบุหรี่ได้ดีกว่า

2. ความนุ่มคอและละมุน: น้ำยาซอลนิคมีความนุ่มคอและละมุนเมื่อสูบ ทำให้สามารถลดโอกาสเกิดความรู้สึกแสบคอหรือกระแทกคอที่อาจเกิดขึ้น

3. ควบคุมความอยากสูบ: น้ำยาซอลนิคช่วยให้ควบคุมความอยากสูบนิโคตินได้ดีกว่านิโคตินแบบเกลือ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสูบนิโคตินตามความต้องการของร่างกายและปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้น้ำยาได้

น้ํายาบุหรี่ไฟฟ้า pod นิโคตินแบบเกลือเป็นที่นิยมอย่างไร?

นิโคตินแบบเกลือมีข้อดีที่ทำให้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในวงการบุหรี่ไฟฟ้า:

1. สามารถสูบบุหรี่ได้สบายใจ: นิโคตินแบบเกลือไม่มีกรดผสม ทำให้สามารถสูบบุหรี่ได้สบายใจและไม่รู้สึกแสบคอ

2. ลดความอยากสูบบุหรี่: นิโคตินแบบเกลือช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ ให้รับรู้สึกพอใจในการสูบนิโคตินมากขึ้น

3. ใช้ง่ายและสะดวก: นิโคตินแบบเกลือเหมาะสำหรับการใช้งานเครื่อง POD (บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นพกพา) ที่ใช้ง่ายและสะดวกในการสูบ

4. ช่วยให้ลดความอยากสูบบุหรี่: นิโคตินแบบเกลือเหมาะสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 10 มวนต่อวันและต้องการลดความอยากสูบได้ดีกว่าเดิม

ควรระวังในการใช้น้ำยาซอลนิค: ในกรณีที่คุณไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน ควรระมัดระวังในการใช้น้ำยาซอลนิค เนื่องจากนิโคตินแบบเกลือมีความเข้มข้นสูงกว่านิโคตินแบบฟรีเบส การสูบน้ำยาซอลนิคในกรณีนี้อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจได้ ถ้าคุณเป็นผู้ที่ไม่เคยสูบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน  อาจควรเริ่มต้นด้วยน้ำยาซอลนิคที่มีนิโคตินน้อยกว่าเพื่อให้เข้าใจและปรับตัวก่อนในการใช้น้ำยานี้

นอกจากนี้ ควรใช้น้ำยาซอลนิคและนิโคตินแบบเกลือตามความต้องการและความสบายใจของตนเอง ถ้าคุณต้องการควบคุมความอยากสูบนิโคตินได้ดีและต้องการสัมผัสนิโคตินที่เข้มข้นมากขึ้น น้ำยาซอลนิคอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า แต่ถ้าคุณต้องการสูบนิโคตินที่นุ่มละมุนและสบายตัว นิโคตินแบบเกลืออาจเป็นทางเลือกที่คุณควรพิจารณา

แบรนด์อื่นๆที่ขายใน kadinalstickstore

นอกจากที่เรากล่าวมาด้านบนนั้น ก็ยังมีแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆที่ขายในเว็บของเราอีก อาทิ Infy Jues และ VMC รายละเอียดคร่าวๆของแต่ละแบรนด์ มีดังนี้

1. Infy แบรนด์ที่ได้ฉายาว่าเป็น พอตมีไฟ ได้ชื่อเรื่องความสวยงาม ที่มีจุดเด่นตรงไฟ LED และตัวหัวพอตที่ใส มองเห็นน้ำยาด้านใน ไม่เหมือนใคร การใช้งานก็มีระบบที่เสถียรไม่เป็นรองใคร

2. Jues เป็นแบรนด์ที่ใครหลายคนอาจยังไม่รู้จัก เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ไม่ธรรมดา น้ำยาของทางแบรนด์สามารถเก็บรักษาได้ถึง 18 เดือนเลยทีเดียว

3. VMC เป็นพอตไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง ถูกใจนักสูบอยู่แล้วสำหรับพอตชนิดนี้ และทางแบรนด์ก็ออกแบบระบบออกมาได้ดีในการใช้งาน สะดวกสบาย ใช้หมดก็ทิ้งได้ทันที

Kardinal Stick ส่งด่วน กรุงเทพฯและปริมณฑล

เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นจากนักสูบพอต นั่นก็คือ หัวพอตหรือน้ำยาหมดกะทันหัน โดยไม่ได้มีเตรียมสต๊อกของตัวเองไว้ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาเหล่านั้น นักสูบจะเป็นกระวนกระวาย เพราะต้องรอส่งไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน 1-3 วัน ก็คือไม่ทันใช้งานนั่นเอง เราจึงมีบริการส่งด่วน สำหรับท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น โดยจัดส่งเป็นรอบๆ ใช้เวลารอ เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น หรือบางทีก็อาจจะไม่ถึงชั่วโมง ซึ่งนักสูบให้ความสนใจกับบริการนี้เป็นอย่างมาก และใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะ ค่าบริการนั้น ก็มีราคา ที่ย่อมเยาว์ สั่งปุ๊บได้ปั๊บ ไม่ต้องรอนาน อีกต่อไป คราวนี้เมื่อหัวพอตของคุณน้ำยาหมด ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว เมื่อมี KSman (จัดส่งด่วนเฉพาะสินค้าแบรนด์ Kardinal Stick เท่านั้น)

ข้อดีของการสั่ง น้ํายา บุหรี่-ไฟฟ้า จากเว็บของเรา

 • สินค้าถูกนำเข้าโดยเราเองเป็นของแท้ 100% มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
 • มีหลายแบรนด์ ให้เลือก เปรียบเทียบ เพราะนักสูบ แต่ละคนจะ มีความชอบ ที่ไม่เหมือนกัน บางแบรนด์ อาจจะเหมาะสม กับอีกคน แต่อาจ ไม่เหมาะสมกับ อีกคน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของนักสูบ และคุณสมบัติของพอตไฟฟ้า ซึ่งคุณควรเลือกพอตไฟฟ้าที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน
 • สั่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แอดมินตอบไวมาก สุภาพ ตอบได้ทุกข้อสงสัยของลูกค้า คุณไม่ต้องเสียเวลารอนานๆ หากสนใจและอยากสอบถามข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสินค้า ให้คุณแอดไลน์ที่หน้าเว็บของเราได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่แอดมินสแตนบายรอตอบคำถามที่ Line Official ของเรา
 • มีบริการส่งถึงบ้านทั้งแบบขนส่งเอกชน DHL 1-3 วันถึง จัดส่งทั่วประเทศ และแบบส่งด่วนโดย KSman รอรับได้เลย เฉพาะพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล
 • ราคามาตรฐานในท้องตลาด ไม่อัพราคาสูง มีโปรโมชั่นตอบแทนลูกค้าตลอด

สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account รวดเร็วภายใน 3 นาที จัดส่งถึงมือคุณภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ