บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ks quik 2000 มีกลิ่นอะไรบ้าง

2023-04-27T23:43:54+07:00April 27th, 2023|บทความ Kardinal Stick|

บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง รุ่น KS Quik 2000 เป็นอีกรุ่นหนึ่งไลน์การผลิตของแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าระบบปิด Kardinal Stick ซึ่งได้แตกไลน์มาทำบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง โดยมีออกมา 2 รุ่น นั่นก็คือ KS Quik 2000 และ KS Quik 800